We are hiring.....

Office Admin

Vị trí cần tuyển: 01

Tiếp nhận các cuộc gọi từ bên ngoài vào một cách chuyên nghiệp và hiệu quả
Kiểm tra, xử lý các email đến các hộp mail
Nhắc nhở nhân viên tuân thủ Nội quy Công ty
Các công việc hành chính văn phòng
Quản lý báo phí (SP), hợp đồng và hồ sơ của khách hàng

Yêu cầu

Cử nhân khoa học xã hội, kinh tế hoặc ngoại ngữ
Ưu tiên những ứng viên đã có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc trở lên
Có nghiệp vụ về hành chánh, quản trị văn phòng hoặc thư ký
Tiếng Việt (bản ngữ), tiếng Anh (thành thạo), biết thêm ngoại ngữ khác là 1 lợi thế.

Apply for Job

Digital Marketing

Vị trí cần tuyển: 01

Easily add or remove any text on your flip box!

Yêu cầu

Cử nhân khoa học xã hội, kinh tế hoặc ngoại ngữ
Ưu tiên những ứng viên đã có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc trở lên
Có nghiệp vụ về viết nội dung website, facebook
Có kinh nghiệm làm việc trên WordPress và các mạng xã hội
Tiếng Việt (bản ngữ), tiếng Anh (thành thạo), biết thêm ngoại ngữ khác là 1 lợi thế.

Apply for Job

Don't hesitate to contact us right away.....

    Apply today to start it right

    BACK TO TOP